Podiel:


Vybrolisované rúry s otvormi sa používajú v štrkovitých a priepustných terénoch kde rozptyľujú vodu, ktorá nemôže byť smerovaná do bežnej kanalizácie alebo na zber a smerovanie neodtekajúcej vody do potrubí. Rúry s otvormi sa odporúča pri zabudovávaní pokryť geotextíliou, aby filtrovali vodu.


Žiadosť o informácie

Dajte si pozor na povinné údaje označené *

  • Zákon 196/2003 o ochrane osobných údajov. Podľa zákona 196/2003 o ochrane osobných údajov. sro garantuje, že údaje budú použité pre splnenie žiadosti o informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.

    Beriem na vedomie vyššie uvedené *