Podiel:


prefabrikované septikové studne s troma nádržami sú konštruované podľa predpisov zo zákona č.319 z mája roku 1976. Významne znižujú cenu civilných zariadení určených na čistenie odpadových vôd. Praktická montáž a možnosť zvýšenia jej čistiacej kapacity prostredníctvom združovania studní alebo ich rozšírením, z nich robia skutočne výhodné riešenie pre čistenie odpadových vôd. Údržba je uľahčená vďaka poklopom s inšpekčnými otvormi pre každú z 3 nádrží.


Žiadosť o informácie

Dajte si pozor na povinné údaje označené *

  • Zákon 196/2003 o ochrane osobných údajov. Podľa zákona 196/2003 o ochrane osobných údajov. sro garantuje, že údaje budú použité pre splnenie žiadosti o informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.

    Beriem na vedomie vyššie uvedené *