Šachta je navrhnutá pre všetky konštrukčné typológie moderného kanalizačného systému Potrubie s komerčne najpoužívanejšími priemermi je dostupné v betónovom, PVC, porcelánovom alebo liatinovom vyhotovení. NA OBJEDNÁVKU Na optimalizáciu prítokov z privátnych potrubí do centrálneho zberača ponúka dno šachty EURÓPA širšiu variabilitu smerov a uhlov prítokov. Základné projekčné charakteristiky: - predlžovacie komponenty existujú v 3 rôznych veľkostiach (H. 25/50/100 cm) s hrdlovým spojom. - kužeľové zužovanie trupu s rovnou stenou (H. 60/80/100 cm) z Ø 100 cm na Ø 62,5 cm. Rozmer je vhodný pre vyústenie na úroveň ulice a pohodlný pre prechod človeka. - Apredlžovacie skruže 'priechodné pre človeka' existujú v 3 rôznych veľkostiach (H. 5/10/20cm - Ø 62,5 cm). Neoprénové tesnenia zabezpečujú tesnosť všetkých spojov, či už medzi šachtou a komponentmi vyústenia na úroveň ulice, ako aj tesnosť prípojok potrubia do šachty. Na uľahčenie vnútornej inšpekcie šachty zostava umožňuje osadenie železných protišmykových schodíkov. Bod z technického zadania: Šachta bude vyhotovená z odlišných komponentov, zo základne so spojovými otvormi a modelovaným dnom vhodným pre reguláciu viacerých prítokov, znižujúcim riziko vírenia a s komponentmi výstupu na povrch cesty. Dno šachty bude pokryté polyesterovou vrstvou vystuženou skleným vláknom (GF - UP) a vnútorným žľabom so zakrivením a spádom podľa výkresu z projektu, s tesniacimi manžetami použiteľnými pre druh materiálu, z ktorého je vyhotovené potrubie. Plastové dno bude tvorené jednoliatym výliskom, zvyšná časť základne bude pokrytá epoxidovou živicou s minimálnou hrúbkou 1000 mikrónov. Horná časť kužeľovitého komponentu bude súčasne zabezpečovať oporu pre rám cestného poklopu. Na objednávku: Zakrivenia a pripojenia rôznych uhlov na dne šachty


Žiadosť o informácie

Dajte si pozor na povinné údaje označené *

  • Zákon 196/2003 o ochrane osobných údajov. Podľa zákona 196/2003 o ochrane osobných údajov. sro garantuje, že údaje budú použité pre splnenie žiadosti o informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.

    Beriem na vedomie vyššie uvedené *