Produkty sú označené CE Sú v hodné na podporu cestnej záťaže prvej kategórie s povrchovým pokrytím od 50 do 150 cm. Boli hodnotené ako do zeme zabudované sústavy podľa odolnosti na seizmické podnety najvyššej intenzity, aká je podľa zákona predpokladaná pre územie Talianska. Spoločnosťou zvolený typ výstuže a technológie výroby dielcov nám umožňuje, že môžeme garantovať našim klientom aj vlastnosti, na ktoré sa v predchádzajúcich riadkoch sústredila pozornosť a to sú: Expozičná trieda odolnosti proti korózii: XC4, XD1, XS1 Expozičná trieda odolnosti proti mrazu a teplotným výkyvom: XF2, XF3 Expozičná trieda odolnosti proti chemickému útoku: XA1 To preto, že sme schopní počas výrobného procesu kontrolovať rešpektovanie zásad prekrývania a rozostupov železných prvkov a tiež vďaka využívaniu pevnej výstuže. Hore uvedené je zabezpečované a garantované vďaka: - Našmu systému kontroly kvality, ktorý certifikovaný alla UNI ISO 9001 v súlade s UNI ISO 9001 z 24.11.2006.; - Nášmu FPC (Systém kontroly výroby vo fabrike), ktorý je certifikovaný systémom atestácie v súlade s 2+ podľa EN 14844 pre krabicové dielce z 25.1.2010; - Nášmu FPC (Systém kontroly výroby vo fabrike) dobrovoľne certifikovanom pre výrobu potrubia z 24.11.2006. Všetky hore uvedené systémy sú certifikované ICMQ v Miláne.


Žiadosť o informácie

Dajte si pozor na povinné údaje označené *

  • Zákon 196/2003 o ochrane osobných údajov. Podľa zákona 196/2003 o ochrane osobných údajov. sro garantuje, že údaje budú použité pre splnenie žiadosti o informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.

    Beriem na vedomie vyššie uvedené *