Cestaro SK

Spoločnosť CESTARO sa pre svoj veľký produkčný potenciál rozhodla vstúpiť aj na zahraničný trh, obzvlášť na ten slovinský a slovenský.

A práve tu bola založená „CESTARO SK“, sídliaca v Malackách, v mestečku vzdialenom približne 25 km od hlavného mesta. Nedávno bola podpísaná dohoda o porozumení a spolupráci medzi Technickou univerzitou v Trente, spoločnosťou CESTARO a Technickou univerzitou v Bratislave, s cieľom realizovať špecifické štúdi zamerané na odolnosť a životnosť betónu v špeciálnych podmienkach.

CESTARO.SK s.r.o

Záhorácka 5477/15A
901 01 Malacky
ICO: 45 887 071
DIC: 2023128448
IC DPH: SK2023128448


NAŠI PARTNERI A PRIATELIA NA SLOVENSKU


Alfredo Ferrari AF-INTERIER s.r.o

ICO: 36800317
Sasinkova5177
90101 Malacky SK SK2022404021
Telefón 034 7787 038 - +421903246696
afinterier@gmail.com

 


Závod Malacky EMINENS s.r.o.

Limbašská cesta 2 902 03 Pezinok
Tel./Fax 033 6423 106,7
Mobil 0903/702 647, 0907/770 736
eminens@nextra.sk
Hlboká 33 901 01 Malacky
Telefón 034/7722 056 - 034/7722 289