Projektovanie – Certifikácia

 

CESTARO je podnik s certifikátom UNI EN ISO 9001 (kontrolovaná treťou stranou ICMQ, s dobrovoľnou konformitou 2+ aj u potrubia, pre ktoré by bolo dostatočná atestácia konformity typu 4), preto môže garantovať svojim klientom neustálu kontrolu výrobného procesu v podniku a kvalitu finálnych výrobkov.
Pre podniky ide o veľmi dôležitú službu, vďaka ktorej môžu pokojne realizovať svoje nákupy s garanciami bez toho, aby sa museli orientovať v byrokratickej spleti povinných a zaťažujúcich kontrol, ktoré by mali mať na starosť projektanti, objednávatelia a stavebný dozor Keďže spoločnosť CESTARO je členom ASSOBETON, zaviazala sa dodržiavať KÓDEX

 


Keďže spoločnosť CESTARO je členom ASSOBETON, zaviazala sa dodržiavať KÓDEX SPRÁVANIA, ktorý je duchom tejto asociácie, a hodnoty, ktoré z neho vyplývajú, pri vykonávaní svojich aktivít: korektnosť, transparentnosť, mravnosť, rešpektovanie normatív, ktoré zabezpečujú dodržiavanie konkrétnych požiadaviek vychádzajúcich z európskych smerníc ako aj z daňového a odvodového systému a ochrany životného prostredia, vedomá si podstatnej a centrálnej úlohy podniku v spoločnosti.