Podiel:


Biologické studne typu 'Imhoff' sú charakteristické tým, že majú oddelené časti: horná časť slúži na zachytávanie kvapaliny, druhá, dolná časť na fermentáciu a zhromažďovanie blata. Okrem toho sa skladajú z ďalších horných častí, ktorých veľkosť a počet závisí od počtu osôb, ktorým má slúžiť. Znečistená kvapalina neustále priteká a pomaly steká pozdĺž sedimentačnej komory, čo umožňuje ľahkým čiastočkám pohybovať sa na hladine a tým ťažším usadzovať sa na dne sedimentačnej komory, ďalej preteká cez úzku štrbinu, ktorá sa nachádza na dne komory. Materiál sa rozkladá v dolnej časti komory za pomoci anaerobických organizmov, ktoré urýchľujú proces fermentácie tým, že ho transformujú. Blato sa pravidelne odstraňuje cez inšpekčné poklopy. Odlišné komunálne normy môžu určovať odlišný počet osôb, pre ktorý sú tieto studne určené a ich veľkosť.


Žiadosť o informácie

Dajte si pozor na povinné údaje označené *

  • Zákon 196/2003 o ochrane osobných údajov. Podľa zákona 196/2003 o ochrane osobných údajov. sro garantuje, že údaje budú použité pre splnenie žiadosti o informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.

    Beriem na vedomie vyššie uvedené *